Thịt Heo

Nạc Vai Heo Seara
 • Xuất xứ: Brasil
 • Quy cách: Thùng ~20kg
 • 80,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Da Lưng VLMK
 • Quy Cách: Thùng ~15kg
 • Xuất Xứ: Nga
 • 43,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Dựng Trước Toni
 • Xuất xứ: Đức
 • Quy cách: Thùng 10kg
 • 50,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Dồi Trường Heo
 • Quy Cách: Thùng 10kg
 • Xuất Xứ: TQ
 • 115,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Cốt lết Frimesa - Brazil
 • Xuất xứ: Brasil
 • Quy cách: Thùng 25kg
 • 78,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Dựng Sau Toni
 • Thùng 10kg
 • Xuất xứ: Đức
 • 34,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Xương Ống Sau West
 • Quy Cách: Thùng 10kg
 • Xuất xứ: Đức
 • 25,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Khoanh Bắp Trước Smithfiled
 • Quy Cách: Thùng 20kg 
 • Xuất xứ: USA
 • 60,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Chân Trước Nguyên Cái West - Đức
 • Thùng mã cân ~10kg 
 • Size 1.7-2kg/chân
 • Xuất Xứ: Đức
 • 63,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Ba rọi Miratog cdcx (Có sườn)
 • Thùng cỡ 25-30kg (có bán nữa thùng)
 • Xuất xứ: Nga
 • 76,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Ba Rọi Rút Sườn VLMK
 • Quy Cách: Thùng ~20kg
 • Xuất xứ: Nga
 • 86,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Sườn bẹ Pamali
 • Quy Cách: Thùng 22kg
 • Xuất Xứ: Brazil
 • 95,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Nạc dăm Seara - Brazil
 • Quy Cách: Thùng ~20kg
 • Xuất xứ: Brazil
 • 80,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Đuôi Heo Miratorg
 • Thùng 8kg
 • Xuất xứ: Nga
 • 86,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Tim heo PPS
 • Quy Cách: Thùng 10kg
 • Xuất xứ: TBN
 • 47,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫
Sụn Ức Heo Simon
 • Quy Cách: Thùng 10kg
 • Xuất xứ: Đức
 • 59,000₫
-
+
Tổng cộng: (0 món)
0₫

Thịt Gà

Thịt Bò

Thịt Trâu

CÁ.

MÓN KHÁC

Đơn hàng (0 món)
Tổng tiền 0₫